Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/03 kl 00 142 9 151 -
26/03 kl 01 91 8 99 -
26/03 kl 02 61 8 69 -
26/03 kl 03 64 8 72 -
26/03 kl 04 100 8 108 -
26/03 kl 05 157 7 164 -
26/03 kl 06 217 7 224 -
26/03 kl 07 267 7 274 -
26/03 kl 08 295 6 301 -
26/03 kl 09 297 4 301 -
26/03 kl 10 272 4 276 -
26/03 kl 11 227 3 230 -
26/03 kl 12 175 1 176 -
26/03 kl 13 126 -1 125 -
26/03 kl 14 91 -2 89 -
26/03 kl 15 82 -2 80 -
26/03 kl 16 102 -3 99 -
26/03 kl 17 146 -3 143 -
26/03 kl 18 198 -3 195 -
26/03 kl 19 245 -3 242 -
26/03 kl 20 277 -3 274 -
26/03 kl 21 287 -2 285 -
26/03 kl 22 272 -1 271 -
26/03 kl 23 237 -1 236 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 360 382 384 329 301
Laveste vannstand 44 13 70 52 69
Avvik gult nivå -22 0 2 -53 -81
Avvik orange nivå -38 -16 -14 -69 -97
Avvik rødt nivå -55 -33 -31 -86 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm