Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 01 46 -12 34 28
22/03 kl 02 52 -14 38 35
22/03 kl 03 54 -15 39 33
22/03 kl 04 57 -17 40 35
22/03 kl 05 60 -17 43 38
22/03 kl 06 57 -19 38 36
22/03 kl 07 49 -20 29 26
22/03 kl 08 40 -22 18 16
22/03 kl 09 33 -22 11 12
22/03 kl 10 27 -22 5 9
22/03 kl 11 25 -23 2 6
22/03 kl 12 29 -23 6 13
22/03 kl 13 39 -22 17 24
22/03 kl 14 46 -23 23 32
22/03 kl 15 49 -21 28 -
22/03 kl 16 51 -20 31 -
22/03 kl 17 56 -17 39 -
22/03 kl 18 57 -17 40 -
22/03 kl 19 52 -14 38 -
22/03 kl 20 44 -12 32 -
22/03 kl 21 37 -9 28 -
22/03 kl 22 32 -6 26 -
22/03 kl 23 28 -3 25 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 43 91 52 58 47
Laveste vannstand 2 31 12 22 19
Avvik gult nivå -108 -60 -99 -93 -104
Avvik orange nivå -129 -81 -120 -114 -125
Avvik rødt nivå -147 -99 -138 -132 -143
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm