Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/03 kl 01 34 34 34 28
22/03 kl 02 37 38 38 35
22/03 kl 03 37 39 39 33
22/03 kl 04 38 39 40 35
22/03 kl 05 40 42 43 38
22/03 kl 06 34 36 38 36
22/03 kl 07 26 28 29 26
22/03 kl 08 16 18 18 16
22/03 kl 09 10 12 11 12
22/03 kl 10 4 6 5 9
22/03 kl 11 0 3 2 6
22/03 kl 12 5 7 6 13
22/03 kl 13 15 17 17 24
22/03 kl 14 22 24 23 32
22/03 kl 15 25 29 28 -
22/03 kl 16 27 31 31 -
22/03 kl 17 35 39 39 -
22/03 kl 18 37 42 40 -
22/03 kl 19 34 41 38 -
22/03 kl 20 29 36 32 -
22/03 kl 21 25 33 28 -
22/03 kl 22 22 30 26 -
22/03 kl 23 20 29 25 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 42 108 68 69 58
Laveste vannstand 0 25 10 16 11
Avvik gult nivå -109 -43 -83 -82 -93
Avvik orange nivå -130 -64 -104 -103 -114
Avvik rødt nivå -148 -82 -122 -121 -132
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm