Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
22/03 kl 01 0% 0% 0% 34
22/03 kl 02 0% 0% 0% 38
22/03 kl 03 0% 0% 0% 39
22/03 kl 04 0% 0% 0% 39
22/03 kl 05 0% 0% 0% 42
22/03 kl 06 0% 0% 0% 36
22/03 kl 07 0% 0% 0% 28
22/03 kl 08 0% 0% 0% 18
22/03 kl 09 0% 0% 0% 12
22/03 kl 10 0% 0% 0% 6
22/03 kl 11 0% 0% 0% 3
22/03 kl 12 0% 0% 0% 7
22/03 kl 13 0% 0% 0% 17
22/03 kl 14 0% 0% 0% 24
22/03 kl 15 0% 0% 0% 29
22/03 kl 16 0% 0% 0% 31
22/03 kl 17 0% 0% 0% 39
22/03 kl 18 0% 0% 0% 42
22/03 kl 19 0% 0% 0% 41
22/03 kl 20 0% 0% 0% 36
22/03 kl 21 0% 0% 0% 33
22/03 kl 22 0% 0% 0% 30
22/03 kl 23 0% 0% 0% 29

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm