Tid (NNT) Observert 22/03 00 21/03 12 21/03 00
22/03 kl 00 18 - 24 23
22/03 kl 01 28 34 34 34
22/03 kl 02 35 38 39 38
22/03 kl 03 33 39 40 39
22/03 kl 04 35 40 40 39
22/03 kl 05 38 43 42 41
22/03 kl 06 36 38 37 37
22/03 kl 07 26 29 28 28
22/03 kl 08 16 18 17 19
22/03 kl 09 12 11 10 12
22/03 kl 10 9 5 4 6
22/03 kl 11 6 2 1 3
22/03 kl 12 13 6 5 8
22/03 kl 13 24 17 16 18
22/03 kl 14 32 23 23 25
22/03 kl 15 - 28 27 29
22/03 kl 16 - 31 29 32
22/03 kl 17 - 39 37 39
22/03 kl 18 - 40 40 41
22/03 kl 19 - 38 38 39
22/03 kl 20 - 32 33 34
22/03 kl 21 - 28 29 31
22/03 kl 22 - 26 26 28
22/03 kl 23 - 25 25 27

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 22/03 00 43 91 52 58 47
Max. fra modell: 21/03 12 42 91 58 55 40
Max. fra modell: 21/03 00 41 93 66 59 40
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm