Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/03 kl 01 -12 -12 -12 -18
22/03 kl 02 -15 -14 -14 -17
22/03 kl 03 -17 -15 -15 -21
22/03 kl 04 -19 -18 -17 -22
22/03 kl 05 -20 -18 -17 -22
22/03 kl 06 -23 -21 -19 -21
22/03 kl 07 -23 -21 -20 -23
22/03 kl 08 -24 -22 -22 -24
22/03 kl 09 -23 -21 -22 -21
22/03 kl 10 -23 -21 -22 -18
22/03 kl 11 -25 -22 -23 -19
22/03 kl 12 -24 -22 -23 -16
22/03 kl 13 -24 -22 -22 -15
22/03 kl 14 -24 -22 -23 -14
22/03 kl 15 -24 -20 -21 -
22/03 kl 16 -24 -20 -20 -
22/03 kl 17 -21 -17 -17 -
22/03 kl 18 -20 -15 -17 -
22/03 kl 19 -18 -11 -14 -
22/03 kl 20 -15 -8 -12 -
22/03 kl 21 -12 -4 -9 -
22/03 kl 22 -10 -2 -6 -
22/03 kl 23 -8 1 -3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -3 44 19 2 2
Laveste værets virkning -23 1 -19 -9 -22
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm