Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 30 1 31 -
23/03 kl 01 39 4 43 -
23/03 kl 02 49 7 56 -
23/03 kl 03 52 10 62 -
23/03 kl 04 53 13 66 -
23/03 kl 05 57 15 72 -
23/03 kl 06 59 17 76 -
23/03 kl 07 55 19 74 -
23/03 kl 08 47 22 69 -
23/03 kl 09 40 26 66 -
23/03 kl 10 34 31 65 -
23/03 kl 11 29 37 66 -
23/03 kl 12 27 40 67 -
23/03 kl 13 33 43 76 -
23/03 kl 14 42 43 85 -
23/03 kl 15 46 44 90 -
23/03 kl 16 47 43 90 -
23/03 kl 17 50 40 90 -
23/03 kl 18 54 37 91 -
23/03 kl 19 54 34 88 -
23/03 kl 20 49 31 80 -
23/03 kl 21 42 29 71 -
23/03 kl 22 37 25 62 -
23/03 kl 23 31 22 53 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 43 91 52 58 47
Laveste vannstand 2 31 12 22 19
Avvik gult nivå -108 -60 -99 -93 -104
Avvik orange nivå -129 -81 -120 -114 -125
Avvik rødt nivå -147 -99 -138 -132 -143
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm