Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 28 19 47 -
24/03 kl 01 32 13 45 -
24/03 kl 02 41 9 50 -
24/03 kl 03 48 4 52 -
24/03 kl 04 50 0 50 -
24/03 kl 05 52 -2 50 -
24/03 kl 06 56 -6 50 -
24/03 kl 07 58 -7 51 -
24/03 kl 08 54 -10 44 -
24/03 kl 09 47 -12 35 -
24/03 kl 10 42 -14 28 -
24/03 kl 11 36 -16 20 -
24/03 kl 12 31 -17 14 -
24/03 kl 13 30 -18 12 -
24/03 kl 14 36 -19 17 -
24/03 kl 15 42 -18 24 -
24/03 kl 16 44 -18 26 -
24/03 kl 17 45 -16 29 -
24/03 kl 18 49 -15 34 -
24/03 kl 19 53 -14 39 -
24/03 kl 20 52 -13 39 -
24/03 kl 21 48 -13 35 -
24/03 kl 22 42 -12 30 -
24/03 kl 23 37 -11 26 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 43 91 52 58 47
Laveste vannstand 2 31 12 22 19
Avvik gult nivå -108 -60 -99 -93 -104
Avvik orange nivå -129 -81 -120 -114 -125
Avvik rødt nivå -147 -99 -138 -132 -143
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm