Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 31 -9 22 -
25/03 kl 01 28 -6 22 -
25/03 kl 02 33 -3 30 -
25/03 kl 03 41 0 41 -
25/03 kl 04 46 2 48 -
25/03 kl 05 47 2 49 -
25/03 kl 06 51 2 53 -
25/03 kl 07 56 1 57 -
25/03 kl 08 57 1 58 -
25/03 kl 09 54 0 54 -
25/03 kl 10 50 0 50 -
25/03 kl 11 45 -1 44 -
25/03 kl 12 39 0 39 -
25/03 kl 13 33 0 33 -
25/03 kl 14 32 -1 31 -
25/03 kl 15 37 -3 34 -
25/03 kl 16 40 -4 36 -
25/03 kl 17 41 -4 37 -
25/03 kl 18 43 -4 39 -
25/03 kl 19 48 -2 46 -
25/03 kl 20 52 -1 51 -
25/03 kl 21 51 0 51 -
25/03 kl 22 49 1 50 -
25/03 kl 23 44 2 46 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 43 91 52 58 47
Laveste vannstand 2 31 12 22 19
Avvik gult nivå -108 -60 -99 -93 -104
Avvik orange nivå -129 -81 -120 -114 -125
Avvik rødt nivå -147 -99 -138 -132 -143
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm