Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/03 kl 00 38 2 40 -
26/03 kl 01 32 1 33 -
26/03 kl 02 29 -1 28 -
26/03 kl 03 33 -3 30 -
26/03 kl 04 38 -5 33 -
26/03 kl 05 41 -7 34 -
26/03 kl 06 44 -8 36 -
26/03 kl 07 50 -9 41 -
26/03 kl 08 55 -9 46 -
26/03 kl 09 57 -10 47 -
26/03 kl 10 56 -10 46 -
26/03 kl 11 52 -11 41 -
26/03 kl 12 48 -12 36 -
26/03 kl 13 41 -14 27 -
26/03 kl 14 35 -15 20 -
26/03 kl 15 34 -15 19 -
26/03 kl 16 36 -15 21 -
26/03 kl 17 37 -16 21 -
26/03 kl 18 38 -16 22 -
26/03 kl 19 41 -18 23 -
26/03 kl 20 48 -19 29 -
26/03 kl 21 52 -20 32 -
26/03 kl 22 52 -21 31 -
26/03 kl 23 51 -22 29 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 43 91 52 58 47
Laveste vannstand 2 31 12 22 19
Avvik gult nivå -108 -60 -99 -93 -104
Avvik orange nivå -129 -81 -120 -114 -125
Avvik rødt nivå -147 -99 -138 -132 -143
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm