Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 01 170 12 182 181
21/03 kl 02 124 16 140 136
21/03 kl 03 76 15 91 90
21/03 kl 04 43 18 61 60
21/03 kl 05 31 14 45 50
21/03 kl 06 40 13 53 50
21/03 kl 07 70 6 76 76
21/03 kl 08 118 10 128 123
21/03 kl 09 169 3 172 167
21/03 kl 10 207 -2 205 203
21/03 kl 11 220 -3 217 212
21/03 kl 12 211 -10 201 196
21/03 kl 13 182 -10 172 166
21/03 kl 14 134 -20 114 114
21/03 kl 15 79 -19 60 -
21/03 kl 16 33 -21 12 -
21/03 kl 17 9 -28 -19 -
21/03 kl 18 8 -26 -18 -
21/03 kl 19 29 -28 1 -
21/03 kl 20 73 -26 47 -
21/03 kl 21 129 -31 98 -
21/03 kl 22 179 -27 152 -
21/03 kl 23 207 -26 181 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 217 234 257 224 191
Laveste vannstand -19 21 49 32 27
Avvik gult nivå -48 -31 -8 -41 -74
Avvik orange nivå -64 -47 -24 -57 -90
Avvik rødt nivå -79 -62 -39 -72 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm