Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 211 -24 187 -
22/03 kl 01 195 -26 169 -
22/03 kl 02 158 -19 139 -
22/03 kl 03 108 -17 91 -
22/03 kl 04 61 -17 44 -
22/03 kl 05 33 -11 22 -
22/03 kl 06 28 -7 21 -
22/03 kl 07 42 -3 39 -
22/03 kl 08 80 -2 78 -
22/03 kl 09 133 3 136 -
22/03 kl 10 185 8 193 -
22/03 kl 11 216 7 223 -
22/03 kl 12 223 11 234 -
22/03 kl 13 209 16 225 -
22/03 kl 14 173 16 189 -
22/03 kl 15 121 20 141 -
22/03 kl 16 64 19 83 -
22/03 kl 17 25 23 48 -
22/03 kl 18 8 23 31 -
22/03 kl 19 12 18 30 -
22/03 kl 20 39 23 62 -
22/03 kl 21 89 19 108 -
22/03 kl 22 145 22 167 -
22/03 kl 23 188 17 205 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 217 234 257 224 191
Laveste vannstand -19 21 49 32 27
Avvik gult nivå -48 -31 -8 -41 -74
Avvik orange nivå -64 -47 -24 -57 -90
Avvik rødt nivå -79 -62 -39 -72 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm