Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 208 18 226 -
23/03 kl 01 206 19 225 -
23/03 kl 02 184 14 198 -
23/03 kl 03 141 16 157 -
23/03 kl 04 90 19 109 -
23/03 kl 05 49 15 64 -
23/03 kl 06 30 19 49 -
23/03 kl 07 30 21 51 -
23/03 kl 08 51 26 77 -
23/03 kl 09 94 28 122 -
23/03 kl 10 148 30 178 -
23/03 kl 11 194 38 232 -
23/03 kl 12 217 38 255 -
23/03 kl 13 218 39 257 -
23/03 kl 14 199 44 243 -
23/03 kl 15 159 44 203 -
23/03 kl 16 105 42 147 -
23/03 kl 17 55 46 101 -
23/03 kl 18 24 41 65 -
23/03 kl 19 14 44 58 -
23/03 kl 20 24 36 60 -
23/03 kl 21 56 37 93 -
23/03 kl 22 107 34 141 -
23/03 kl 23 158 27 185 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 217 234 257 224 191
Laveste vannstand -19 21 49 32 27
Avvik gult nivå -48 -31 -8 -41 -74
Avvik orange nivå -64 -47 -24 -57 -90
Avvik rødt nivå -79 -62 -39 -72 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm