Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 191 27 218 -
24/03 kl 01 202 22 224 -
24/03 kl 02 194 19 213 -
24/03 kl 03 167 15 182 -
24/03 kl 04 122 12 134 -
24/03 kl 05 76 10 86 -
24/03 kl 06 45 5 50 -
24/03 kl 07 33 1 34 -
24/03 kl 08 39 2 41 -
24/03 kl 09 64 -1 63 -
24/03 kl 10 109 -1 108 -
24/03 kl 11 159 -3 156 -
24/03 kl 12 196 -1 195 -
24/03 kl 13 210 -1 209 -
24/03 kl 14 206 -2 204 -
24/03 kl 15 183 0 183 -
24/03 kl 16 142 1 143 -
24/03 kl 17 93 1 94 -
24/03 kl 18 53 3 56 -
24/03 kl 19 32 4 36 -
24/03 kl 20 28 4 32 -
24/03 kl 21 42 2 44 -
24/03 kl 22 77 4 81 -
24/03 kl 23 124 1 125 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 217 234 257 224 191
Laveste vannstand -19 21 49 32 27
Avvik gult nivå -48 -31 -8 -41 -74
Avvik orange nivå -64 -47 -24 -57 -90
Avvik rødt nivå -79 -62 -39 -72 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm