Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 164 3 167 -
25/03 kl 01 187 -1 186 -
25/03 kl 02 191 0 191 -
25/03 kl 03 178 -3 175 -
25/03 kl 04 148 -4 144 -
25/03 kl 05 107 -6 101 -
25/03 kl 06 69 -7 62 -
25/03 kl 07 47 -10 37 -
25/03 kl 08 41 -10 31 -
25/03 kl 09 51 -12 39 -
25/03 kl 10 79 -13 66 -
25/03 kl 11 121 -14 107 -
25/03 kl 12 162 -15 147 -
25/03 kl 13 188 -16 172 -
25/03 kl 14 197 -15 182 -
25/03 kl 15 190 -17 173 -
25/03 kl 16 165 -16 149 -
25/03 kl 17 127 -17 110 -
25/03 kl 18 87 -17 70 -
25/03 kl 19 59 -18 41 -
25/03 kl 20 45 -17 28 -
25/03 kl 21 46 -19 27 -
25/03 kl 22 63 -17 46 -
25/03 kl 23 97 -17 80 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 217 234 257 224 191
Laveste vannstand -19 21 49 32 27
Avvik gult nivå -48 -31 -8 -41 -74
Avvik orange nivå -64 -47 -24 -57 -90
Avvik rødt nivå -79 -62 -39 -72 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm