Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 38 18 56 -
23/03 kl 01 81 19 100 -
23/03 kl 02 101 20 121 -
23/03 kl 03 92 21 113 -
23/03 kl 04 58 19 77 -
23/03 kl 05 9 21 30 -
23/03 kl 06 -43 23 -20 -
23/03 kl 07 -85 23 -62 -
23/03 kl 08 -106 24 -82 -
23/03 kl 09 -99 27 -72 -
23/03 kl 10 -66 29 -37 -
23/03 kl 11 -16 31 15 -
23/03 kl 12 38 33 71 -
23/03 kl 13 84 35 119 -
23/03 kl 14 108 37 145 -
23/03 kl 15 105 39 144 -
23/03 kl 16 76 41 117 -
23/03 kl 17 28 43 71 -
23/03 kl 18 -27 46 19 -
23/03 kl 19 -77 48 -29 -
23/03 kl 20 -110 51 -59 -
23/03 kl 21 -116 54 -62 -
23/03 kl 22 -96 55 -41 -
23/03 kl 23 -53 55 2 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 122 111 145 144 94
Laveste vannstand -124 -113 -82 -101 -89
Avvik gult nivå -27 -38 -4 -5 -55
Avvik orange nivå -46 -57 -23 -24 -74
Avvik rødt nivå -62 -73 -39 -40 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm