Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 01 227 5 232 238
21/03 kl 02 209 5 214 219
21/03 kl 03 169 5 174 177
21/03 kl 04 119 6 125 127
21/03 kl 05 71 6 77 80
21/03 kl 06 38 6 44 47
21/03 kl 07 28 8 36 38
21/03 kl 08 46 9 55 57
21/03 kl 09 86 9 95 100
21/03 kl 10 139 10 149 153
21/03 kl 11 191 12 203 206
21/03 kl 12 228 13 241 244
21/03 kl 13 240 12 252 257
21/03 kl 14 225 12 237 242
21/03 kl 15 186 11 197 -
21/03 kl 16 132 7 139 -
21/03 kl 17 76 4 80 -
21/03 kl 18 30 3 33 -
21/03 kl 19 7 -1 6 -
21/03 kl 20 12 -4 8 -
21/03 kl 21 44 -4 40 -
21/03 kl 22 96 -5 91 -
21/03 kl 23 153 -7 146 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 252 241 275 274 224
Laveste vannstand 6 17 48 29 41
Avvik gult nivå -27 -38 -4 -5 -55
Avvik orange nivå -46 -57 -23 -24 -74
Avvik rødt nivå -62 -73 -39 -40 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm