Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 202 -7 195 -
22/03 kl 01 229 -6 223 -
22/03 kl 02 229 -6 223 -
22/03 kl 03 202 -7 195 -
22/03 kl 04 156 -6 150 -
22/03 kl 05 103 -5 98 -
22/03 kl 06 56 -5 51 -
22/03 kl 07 27 -4 23 -
22/03 kl 08 26 -3 23 -
22/03 kl 09 51 -3 48 -
22/03 kl 10 99 -3 96 -
22/03 kl 11 154 -3 151 -
22/03 kl 12 205 -2 203 -
22/03 kl 13 237 -1 236 -
22/03 kl 14 242 -1 241 -
22/03 kl 15 220 0 220 -
22/03 kl 16 174 3 177 -
22/03 kl 17 118 5 123 -
22/03 kl 18 62 7 69 -
22/03 kl 19 21 10 31 -
22/03 kl 20 5 12 17 -
22/03 kl 21 18 13 31 -
22/03 kl 22 57 15 72 -
22/03 kl 23 112 18 130 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 252 241 275 274 224
Laveste vannstand 6 17 48 29 41
Avvik gult nivå -27 -38 -4 -5 -55
Avvik orange nivå -46 -57 -23 -24 -74
Avvik rødt nivå -62 -73 -39 -40 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm