Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 168 18 186 -
23/03 kl 01 211 19 230 -
23/03 kl 02 231 20 251 -
23/03 kl 03 222 21 243 -
23/03 kl 04 188 19 207 -
23/03 kl 05 139 21 160 -
23/03 kl 06 87 23 110 -
23/03 kl 07 45 23 68 -
23/03 kl 08 24 24 48 -
23/03 kl 09 31 27 58 -
23/03 kl 10 64 29 93 -
23/03 kl 11 114 31 145 -
23/03 kl 12 168 33 201 -
23/03 kl 13 214 35 249 -
23/03 kl 14 238 37 275 -
23/03 kl 15 235 39 274 -
23/03 kl 16 206 41 247 -
23/03 kl 17 158 43 201 -
23/03 kl 18 103 46 149 -
23/03 kl 19 53 48 101 -
23/03 kl 20 20 51 71 -
23/03 kl 21 14 54 68 -
23/03 kl 22 34 55 89 -
23/03 kl 23 77 55 132 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 252 241 275 274 224
Laveste vannstand 6 17 48 29 41
Avvik gult nivå -27 -38 -4 -5 -55
Avvik orange nivå -46 -57 -23 -24 -74
Avvik rødt nivå -62 -73 -39 -40 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm