Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/03 kl 00 180 191 186 -
23/03 kl 01 224 233 230 -
23/03 kl 02 245 255 251 -
23/03 kl 03 237 251 243 -
23/03 kl 04 203 218 207 -
23/03 kl 05 154 171 160 -
23/03 kl 06 104 125 110 -
23/03 kl 07 62 87 68 -
23/03 kl 08 42 71 48 -
23/03 kl 09 51 83 58 -
23/03 kl 10 85 121 93 -
23/03 kl 11 136 177 145 -
23/03 kl 12 192 237 201 -
23/03 kl 13 240 286 249 -
23/03 kl 14 265 313 275 -
23/03 kl 15 265 308 274 -
23/03 kl 16 238 276 247 -
23/03 kl 17 192 228 201 -
23/03 kl 18 139 171 149 -
23/03 kl 19 90 118 101 -
23/03 kl 20 58 88 71 -
23/03 kl 21 54 83 68 -
23/03 kl 22 74 102 89 -
23/03 kl 23 118 147 132 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 257 247 313 291 236
Laveste vannstand 2 8 42 23 36
Avvik gult nivå -22 -32 34 12 -43
Avvik orange nivå -41 -51 15 -7 -62
Avvik rødt nivå -57 -67 -1 -23 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm