Tid (NNT) Observert 21/03 00 20/03 12 20/03 00
23/03 kl 00 - 186 178 181
23/03 kl 01 - 230 224 225
23/03 kl 02 - 251 247 248
23/03 kl 03 - 243 241 242
23/03 kl 04 - 207 208 209
23/03 kl 05 - 160 161 162
23/03 kl 06 - 110 112 113
23/03 kl 07 - 68 70 71
23/03 kl 08 - 48 51 52
23/03 kl 09 - 58 60 61
23/03 kl 10 - 93 94 94
23/03 kl 11 - 145 146 146
23/03 kl 12 - 201 203 201
23/03 kl 13 - 249 250 248
23/03 kl 14 - 275 276 274
23/03 kl 15 - 274 275 272
23/03 kl 16 - 247 246 244
23/03 kl 17 - 201 201 198
23/03 kl 18 - 149 147 143
23/03 kl 19 - 101 98 92
23/03 kl 20 - 71 66 60
23/03 kl 21 - 68 61 53
23/03 kl 22 - 89 82 73
23/03 kl 23 - 132 124 112

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/03 00 252 241 275 274 224
Max. fra modell: 20/03 12 250 236 276 264 209
Max. fra modell: 20/03 00 245 235 274 247 137
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm