Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/03 kl 00 12 23 18 -
23/03 kl 01 13 22 19 -
23/03 kl 02 14 24 20 -
23/03 kl 03 15 29 21 -
23/03 kl 04 15 30 19 -
23/03 kl 05 15 32 21 -
23/03 kl 06 17 38 23 -
23/03 kl 07 17 42 23 -
23/03 kl 08 18 47 24 -
23/03 kl 09 20 52 27 -
23/03 kl 10 21 57 29 -
23/03 kl 11 22 63 31 -
23/03 kl 12 24 69 33 -
23/03 kl 13 26 72 35 -
23/03 kl 14 27 75 37 -
23/03 kl 15 30 73 39 -
23/03 kl 16 32 70 41 -
23/03 kl 17 34 70 43 -
23/03 kl 18 36 68 46 -
23/03 kl 19 37 65 48 -
23/03 kl 20 38 68 51 -
23/03 kl 21 40 69 54 -
23/03 kl 22 40 68 55 -
23/03 kl 23 41 70 55 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 13 18 55 55 15
Laveste værets virkning -7 -7 18 -3 -5
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm