Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 130 55 185 -
24/03 kl 01 180 53 233 -
24/03 kl 02 214 52 266 -
24/03 kl 03 224 50 274 -
24/03 kl 04 207 47 254 -
24/03 kl 05 170 45 215 -
24/03 kl 06 122 41 163 -
24/03 kl 07 75 39 114 -
24/03 kl 08 41 35 76 -
24/03 kl 09 29 30 59 -
24/03 kl 10 43 27 70 -
24/03 kl 11 79 25 104 -
24/03 kl 12 128 21 149 -
24/03 kl 13 177 18 195 -
24/03 kl 14 214 14 228 -
24/03 kl 15 229 11 240 -
24/03 kl 16 220 9 229 -
24/03 kl 17 187 6 193 -
24/03 kl 18 141 4 145 -
24/03 kl 19 92 3 95 -
24/03 kl 20 51 1 52 -
24/03 kl 21 29 0 29 -
24/03 kl 22 30 -1 29 -
24/03 kl 23 56 -3 53 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 252 241 275 274 224
Laveste vannstand 6 17 48 29 41
Avvik gult nivå -27 -38 -4 -5 -55
Avvik orange nivå -46 -57 -23 -24 -74
Avvik rødt nivå -62 -73 -39 -40 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm