Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 98 -4 94 -
25/03 kl 01 144 -4 140 -
25/03 kl 02 185 -5 180 -
25/03 kl 03 209 -5 204 -
25/03 kl 04 210 -5 205 -
25/03 kl 05 189 -5 184 -
25/03 kl 06 151 -4 147 -
25/03 kl 07 108 -3 105 -
25/03 kl 08 69 -3 66 -
25/03 kl 09 45 -1 44 -
25/03 kl 10 41 0 41 -
25/03 kl 11 59 2 61 -
25/03 kl 12 95 5 100 -
25/03 kl 13 137 6 143 -
25/03 kl 14 178 8 186 -
25/03 kl 15 206 10 216 -
25/03 kl 16 213 11 224 -
25/03 kl 17 199 13 212 -
25/03 kl 18 168 13 181 -
25/03 kl 19 128 12 140 -
25/03 kl 20 87 15 102 -
25/03 kl 21 57 15 72 -
25/03 kl 22 44 13 57 -
25/03 kl 23 52 14 66 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 252 241 275 274 224
Laveste vannstand 6 17 48 29 41
Avvik gult nivå -27 -38 -4 -5 -55
Avvik orange nivå -46 -57 -23 -24 -74
Avvik rødt nivå -62 -73 -39 -40 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm