Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 01 115 3 118 117
21/03 kl 02 83 4 87 83
21/03 kl 03 49 4 53 50
21/03 kl 04 25 2 27 28
21/03 kl 05 19 1 20 20
21/03 kl 06 33 0 33 33
21/03 kl 07 58 -2 56 57
21/03 kl 08 91 -4 87 87
21/03 kl 09 124 -7 117 120
21/03 kl 10 151 -9 142 143
21/03 kl 11 162 -11 151 151
21/03 kl 12 153 -15 138 139
21/03 kl 13 128 -18 110 112
21/03 kl 14 93 -18 75 79
21/03 kl 15 55 -20 35 -
21/03 kl 16 22 -22 0 -
21/03 kl 17 6 -22 -16 -
21/03 kl 18 10 -22 -12 -
21/03 kl 19 32 -22 10 -
21/03 kl 20 64 -21 43 -
21/03 kl 21 100 -22 78 -
21/03 kl 22 135 -21 114 -
21/03 kl 23 155 -21 134 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 151 160 184 166 137
Laveste vannstand -16 4 25 14 18
Avvik gult nivå -48 -39 -15 -33 -62
Avvik orange nivå -60 -51 -27 -45 -74
Avvik rødt nivå -79 -70 -46 -64 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm