Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 156 -19 137 -
22/03 kl 01 138 -17 121 -
22/03 kl 02 107 -17 90 -
22/03 kl 03 71 -15 56 -
22/03 kl 04 37 -13 24 -
22/03 kl 05 17 -12 5 -
22/03 kl 06 18 -11 7 -
22/03 kl 07 36 -9 27 -
22/03 kl 08 66 -9 57 -
22/03 kl 09 100 -7 93 -
22/03 kl 10 134 -7 127 -
22/03 kl 11 158 -6 152 -
22/03 kl 12 163 -3 160 -
22/03 kl 13 150 -3 147 -
22/03 kl 14 121 -3 118 -
22/03 kl 15 83 -2 81 -
22/03 kl 16 43 -1 42 -
22/03 kl 17 14 -1 13 -
22/03 kl 18 5 -1 4 -
22/03 kl 19 15 0 15 -
22/03 kl 20 41 1 42 -
22/03 kl 21 75 -1 74 -
22/03 kl 22 111 1 112 -
22/03 kl 23 142 2 144 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 151 160 184 166 137
Laveste vannstand -16 4 25 14 18
Avvik gult nivå -48 -39 -15 -33 -62
Avvik orange nivå -60 -51 -27 -45 -74
Avvik rødt nivå -79 -70 -46 -64 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm