Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 156 1 157 -
23/03 kl 01 152 2 154 -
23/03 kl 02 129 4 133 -
23/03 kl 03 95 4 99 -
23/03 kl 04 58 5 63 -
23/03 kl 05 28 6 34 -
23/03 kl 06 15 10 25 -
23/03 kl 07 22 13 35 -
23/03 kl 08 45 14 59 -
23/03 kl 09 77 17 94 -
23/03 kl 10 110 20 130 -
23/03 kl 11 141 21 162 -
23/03 kl 12 159 23 182 -
23/03 kl 13 159 25 184 -
23/03 kl 14 141 25 166 -
23/03 kl 15 109 26 135 -
23/03 kl 16 71 25 96 -
23/03 kl 17 35 26 61 -
23/03 kl 18 14 26 40 -
23/03 kl 19 11 23 34 -
23/03 kl 20 26 23 49 -
23/03 kl 21 54 21 75 -
23/03 kl 22 87 19 106 -
23/03 kl 23 119 17 136 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 151 160 184 166 137
Laveste vannstand -16 4 25 14 18
Avvik gult nivå -48 -39 -15 -33 -62
Avvik orange nivå -60 -51 -27 -45 -74
Avvik rødt nivå -79 -70 -46 -64 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm