Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 144 16 160 -
24/03 kl 01 152 14 166 -
24/03 kl 02 143 12 155 -
24/03 kl 03 117 11 128 -
24/03 kl 04 82 9 91 -
24/03 kl 05 48 7 55 -
24/03 kl 06 25 5 30 -
24/03 kl 07 20 4 24 -
24/03 kl 08 32 2 34 -
24/03 kl 09 56 -1 55 -
24/03 kl 10 87 -1 86 -
24/03 kl 11 117 -3 114 -
24/03 kl 12 141 -4 137 -
24/03 kl 13 154 -4 150 -
24/03 kl 14 150 -3 147 -
24/03 kl 15 129 -4 125 -
24/03 kl 16 96 -4 92 -
24/03 kl 17 61 -4 57 -
24/03 kl 18 33 -4 29 -
24/03 kl 19 19 -5 14 -
24/03 kl 20 23 -7 16 -
24/03 kl 21 41 -7 34 -
24/03 kl 22 68 -8 60 -
24/03 kl 23 97 -8 89 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 151 160 184 166 137
Laveste vannstand -16 4 25 14 18
Avvik gult nivå -48 -39 -15 -33 -62
Avvik orange nivå -60 -51 -27 -45 -74
Avvik rødt nivå -79 -70 -46 -64 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm