Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 123 -8 115 -
25/03 kl 01 141 -8 133 -
25/03 kl 02 144 -7 137 -
25/03 kl 03 130 -8 122 -
25/03 kl 04 102 -7 95 -
25/03 kl 05 70 -8 62 -
25/03 kl 06 43 -7 36 -
25/03 kl 07 28 -9 19 -
25/03 kl 08 29 -9 20 -
25/03 kl 09 44 -9 35 -
25/03 kl 10 68 -10 58 -
25/03 kl 11 93 -10 83 -
25/03 kl 12 118 -10 108 -
25/03 kl 13 137 -10 127 -
25/03 kl 14 144 -10 134 -
25/03 kl 15 137 -10 127 -
25/03 kl 16 114 -10 104 -
25/03 kl 17 85 -11 74 -
25/03 kl 18 56 -10 46 -
25/03 kl 19 36 -12 24 -
25/03 kl 20 30 -12 18 -
25/03 kl 21 38 -12 26 -
25/03 kl 22 56 -10 46 -
25/03 kl 23 80 -10 70 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 151 160 184 166 137
Laveste vannstand -16 4 25 14 18
Avvik gult nivå -48 -39 -15 -33 -62
Avvik orange nivå -60 -51 -27 -45 -74
Avvik rødt nivå -79 -70 -46 -64 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm