Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 01 290 -1 289 287
21/03 kl 02 250 -4 246 242
21/03 kl 03 188 -3 185 181
21/03 kl 04 123 -1 122 119
21/03 kl 05 68 0 68 69
21/03 kl 06 37 2 39 42
21/03 kl 07 36 4 40 44
21/03 kl 08 68 9 77 80
21/03 kl 09 128 12 140 144
21/03 kl 10 200 17 217 223
21/03 kl 11 268 21 289 297
21/03 kl 12 310 20 330 344
21/03 kl 13 313 19 332 344
21/03 kl 14 277 18 295 299
21/03 kl 15 213 14 227 -
21/03 kl 16 140 5 145 -
21/03 kl 17 72 0 72 -
21/03 kl 18 25 -2 23 -
21/03 kl 19 7 -4 3 -
21/03 kl 20 24 -9 15 -
21/03 kl 21 73 -12 61 -
21/03 kl 22 146 -14 132 -
21/03 kl 23 222 -16 206 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 332 313 370 342 279
Laveste vannstand 3 12 68 27 48
Avvik gult nivå -24 -43 14 -14 -77
Avvik orange nivå -43 -62 -5 -33 -96
Avvik rødt nivå -63 -82 -25 -53 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm