Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 282 -17 265 -
22/03 kl 01 306 -16 290 -
22/03 kl 02 289 -16 273 -
22/03 kl 03 238 -19 219 -
22/03 kl 04 169 -18 151 -
22/03 kl 05 102 -17 85 -
22/03 kl 06 51 -17 34 -
22/03 kl 07 28 -16 12 -
22/03 kl 08 37 -16 21 -
22/03 kl 09 79 -14 65 -
22/03 kl 10 146 -14 132 -
22/03 kl 11 222 -12 210 -
22/03 kl 12 287 -8 279 -
22/03 kl 13 320 -7 313 -
22/03 kl 14 311 -7 304 -
22/03 kl 15 264 -2 262 -
22/03 kl 16 193 4 197 -
22/03 kl 17 118 10 128 -
22/03 kl 18 54 13 67 -
22/03 kl 19 15 21 36 -
22/03 kl 20 8 26 34 -
22/03 kl 21 35 29 64 -
22/03 kl 22 92 34 126 -
22/03 kl 23 167 39 206 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 332 313 370 342 279
Laveste vannstand 3 12 68 27 48
Avvik gult nivå -24 -43 14 -14 -77
Avvik orange nivå -43 -62 -5 -33 -96
Avvik rødt nivå -63 -82 -25 -53 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm