Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 242 39 281 -
23/03 kl 01 293 39 332 -
23/03 kl 02 305 39 344 -
23/03 kl 03 276 40 316 -
23/03 kl 04 217 39 256 -
23/03 kl 05 148 40 188 -
23/03 kl 06 85 42 127 -
23/03 kl 07 43 41 84 -
23/03 kl 08 29 39 68 -
23/03 kl 09 48 41 89 -
23/03 kl 10 97 43 140 -
23/03 kl 11 166 47 213 -
23/03 kl 12 239 48 287 -
23/03 kl 13 295 52 347 -
23/03 kl 14 316 54 370 -
23/03 kl 15 296 57 353 -
23/03 kl 16 241 62 303 -
23/03 kl 17 169 68 237 -
23/03 kl 18 100 71 171 -
23/03 kl 19 46 73 119 -
23/03 kl 20 19 76 95 -
23/03 kl 21 22 78 100 -
23/03 kl 22 57 74 131 -
23/03 kl 23 117 69 186 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 332 313 370 342 279
Laveste vannstand 3 12 68 27 48
Avvik gult nivå -24 -43 14 -14 -77
Avvik orange nivå -43 -62 -5 -33 -96
Avvik rødt nivå -63 -82 -25 -53 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm