Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 189 64 253 -
24/03 kl 01 255 56 311 -
24/03 kl 02 293 49 342 -
24/03 kl 03 292 46 338 -
24/03 kl 04 254 39 293 -
24/03 kl 05 192 33 225 -
24/03 kl 06 128 27 155 -
24/03 kl 07 74 21 95 -
24/03 kl 08 44 14 58 -
24/03 kl 09 41 9 50 -
24/03 kl 10 67 7 74 -
24/03 kl 11 118 4 122 -
24/03 kl 12 184 1 185 -
24/03 kl 13 248 0 248 -
24/03 kl 14 292 -2 290 -
24/03 kl 15 300 -4 296 -
24/03 kl 16 270 -5 265 -
24/03 kl 17 214 -5 209 -
24/03 kl 18 148 -5 143 -
24/03 kl 19 89 -7 82 -
24/03 kl 20 49 -6 43 -
24/03 kl 21 34 -7 27 -
24/03 kl 22 46 -7 39 -
24/03 kl 23 84 -8 76 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 332 313 370 342 279
Laveste vannstand 3 12 68 27 48
Avvik gult nivå -24 -43 14 -14 -77
Avvik orange nivå -43 -62 -5 -33 -96
Avvik rødt nivå -63 -82 -25 -53 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm