Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 143 -8 135 -
25/03 kl 01 206 -8 198 -
25/03 kl 02 259 -8 251 -
25/03 kl 03 283 -10 273 -
25/03 kl 04 270 -10 260 -
25/03 kl 05 227 -10 217 -
25/03 kl 06 169 -11 158 -
25/03 kl 07 115 -9 106 -
25/03 kl 08 74 -8 66 -
25/03 kl 09 55 -7 48 -
25/03 kl 10 60 -7 53 -
25/03 kl 11 89 -4 85 -
25/03 kl 12 137 -3 134 -
25/03 kl 13 195 -1 194 -
25/03 kl 14 247 0 247 -
25/03 kl 15 277 2 279 -
25/03 kl 16 274 2 276 -
25/03 kl 17 241 3 244 -
25/03 kl 18 188 3 191 -
25/03 kl 19 133 0 133 -
25/03 kl 20 88 -2 86 -
25/03 kl 21 61 -3 58 -
25/03 kl 22 56 -5 51 -
25/03 kl 23 73 -9 64 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 332 313 370 342 279
Laveste vannstand 3 12 68 27 48
Avvik gult nivå -24 -43 14 -14 -77
Avvik orange nivå -43 -62 -5 -33 -96
Avvik rødt nivå -63 -82 -25 -53 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm