Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 01 238 1 239 242
21/03 kl 02 219 5 224 223
21/03 kl 03 178 1 179 182
21/03 kl 04 126 4 130 127
21/03 kl 05 76 3 79 79
21/03 kl 06 39 3 42 45
21/03 kl 07 27 6 33 32
21/03 kl 08 44 4 48 51
21/03 kl 09 86 9 95 96
21/03 kl 10 140 8 148 152
21/03 kl 11 196 6 202 208
21/03 kl 12 236 15 251 249
21/03 kl 13 251 11 262 265
21/03 kl 14 237 7 244 250
21/03 kl 15 196 12 208 -
21/03 kl 16 140 5 145 -
21/03 kl 17 82 2 84 -
21/03 kl 18 34 1 35 -
21/03 kl 19 7 -3 4 -
21/03 kl 20 11 -6 5 -
21/03 kl 21 44 -5 39 -
21/03 kl 22 97 -6 91 -
21/03 kl 23 157 -10 147 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 262 251 284 281 228
Laveste vannstand 4 15 41 26 36
Avvik gult nivå -21 -32 1 -2 -55
Avvik orange nivå -36 -47 -14 -17 -70
Avvik rødt nivå -53 -64 -31 -34 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm