Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 209 -9 200 -
22/03 kl 01 239 -8 231 -
22/03 kl 02 240 -8 232 -
22/03 kl 03 213 -11 202 -
22/03 kl 04 165 -7 158 -
22/03 kl 05 110 -8 102 -
22/03 kl 06 60 -9 51 -
22/03 kl 07 28 -7 21 -
22/03 kl 08 24 -7 17 -
22/03 kl 09 50 -9 41 -
22/03 kl 10 98 -5 93 -
22/03 kl 11 156 -6 150 -
22/03 kl 12 211 -9 202 -
22/03 kl 13 247 -4 243 -
22/03 kl 14 254 -3 251 -
22/03 kl 15 231 -6 225 -
22/03 kl 16 184 -2 182 -
22/03 kl 17 125 4 129 -
22/03 kl 18 67 2 69 -
22/03 kl 19 23 6 29 -
22/03 kl 20 5 10 15 -
22/03 kl 21 18 10 28 -
22/03 kl 22 58 11 69 -
22/03 kl 23 114 14 128 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 262 251 284 281 228
Laveste vannstand 4 15 41 26 36
Avvik gult nivå -21 -32 1 -2 -55
Avvik orange nivå -36 -47 -14 -17 -70
Avvik rødt nivå -53 -64 -31 -34 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm