Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 173 16 189 -
23/03 kl 01 220 11 231 -
23/03 kl 02 241 17 258 -
23/03 kl 03 233 16 249 -
23/03 kl 04 199 13 212 -
23/03 kl 05 147 15 162 -
23/03 kl 06 93 20 113 -
23/03 kl 07 48 18 66 -
23/03 kl 08 24 17 41 -
23/03 kl 09 29 23 52 -
23/03 kl 10 62 23 85 -
23/03 kl 11 114 27 141 -
23/03 kl 12 171 30 201 -
23/03 kl 13 221 31 252 -
23/03 kl 14 248 33 281 -
23/03 kl 15 246 38 284 -
23/03 kl 16 216 39 255 -
23/03 kl 17 166 39 205 -
23/03 kl 18 109 47 156 -
23/03 kl 19 57 49 106 -
23/03 kl 20 22 48 70 -
23/03 kl 21 13 53 66 -
23/03 kl 22 34 57 91 -
23/03 kl 23 78 52 130 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 262 251 284 281 228
Laveste vannstand 4 15 41 26 36
Avvik gult nivå -21 -32 1 -2 -55
Avvik orange nivå -36 -47 -14 -17 -70
Avvik rødt nivå -53 -64 -31 -34 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm