Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 133 53 186 -
24/03 kl 01 186 52 238 -
24/03 kl 02 223 49 272 -
24/03 kl 03 234 47 281 -
24/03 kl 04 218 45 263 -
24/03 kl 05 179 43 222 -
24/03 kl 06 129 40 169 -
24/03 kl 07 80 37 117 -
24/03 kl 08 43 37 80 -
24/03 kl 09 29 27 56 -
24/03 kl 10 42 26 68 -
24/03 kl 11 79 26 105 -
24/03 kl 12 130 19 149 -
24/03 kl 13 181 18 199 -
24/03 kl 14 222 15 237 -
24/03 kl 15 239 9 248 -
24/03 kl 16 229 10 239 -
24/03 kl 17 197 6 203 -
24/03 kl 18 148 0 148 -
24/03 kl 19 98 3 101 -
24/03 kl 20 55 -1 54 -
24/03 kl 21 30 -4 26 -
24/03 kl 22 31 -3 28 -
24/03 kl 23 56 -5 51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 262 251 284 281 228
Laveste vannstand 4 15 41 26 36
Avvik gult nivå -21 -32 1 -2 -55
Avvik orange nivå -36 -47 -14 -17 -70
Avvik rødt nivå -53 -64 -31 -34 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm