Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 100 -6 94 -
25/03 kl 01 148 -7 141 -
25/03 kl 02 192 -8 184 -
25/03 kl 03 218 -8 210 -
25/03 kl 04 220 -8 212 -
25/03 kl 05 198 -10 188 -
25/03 kl 06 160 -9 151 -
25/03 kl 07 115 -9 106 -
25/03 kl 08 74 -10 64 -
25/03 kl 09 47 -5 42 -
25/03 kl 10 41 -5 36 -
25/03 kl 11 59 -6 53 -
25/03 kl 12 96 -1 95 -
25/03 kl 13 140 0 140 -
25/03 kl 14 184 0 184 -
25/03 kl 15 214 7 221 -
25/03 kl 16 223 5 228 -
25/03 kl 17 208 8 216 -
25/03 kl 18 176 10 186 -
25/03 kl 19 134 5 139 -
25/03 kl 20 92 12 104 -
25/03 kl 21 60 12 72 -
25/03 kl 22 46 8 54 -
25/03 kl 23 53 12 65 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 262 251 284 281 228
Laveste vannstand 4 15 41 26 36
Avvik gult nivå -21 -32 1 -2 -55
Avvik orange nivå -36 -47 -14 -17 -70
Avvik rødt nivå -53 -64 -31 -34 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm