Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 01 219 3 222 222
21/03 kl 02 166 2 168 169
21/03 kl 03 107 8 115 112
21/03 kl 04 57 10 67 70
21/03 kl 05 30 17 47 46
21/03 kl 06 32 12 44 53
21/03 kl 07 61 9 70 79
21/03 kl 08 113 16 129 133
21/03 kl 09 176 14 190 192
21/03 kl 10 237 9 246 248
21/03 kl 11 273 8 281 281
21/03 kl 12 274 9 283 276
21/03 kl 13 242 5 247 238
21/03 kl 14 187 -3 184 182
21/03 kl 15 122 -4 118 -
21/03 kl 16 60 -2 58 -
21/03 kl 17 18 -10 8 -
21/03 kl 18 6 -17 -11 -
21/03 kl 19 22 -16 6 -
21/03 kl 20 65 -17 48 -
21/03 kl 21 129 -22 107 -
21/03 kl 22 196 -21 175 -
21/03 kl 23 248 -17 231 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 283 281 313 287 248
Laveste vannstand -11 9 48 29 38
Avvik gult nivå -29 -31 1 -25 -64
Avvik orange nivå -44 -46 -14 -40 -79
Avvik rødt nivå -62 -64 -32 -58 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm