Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 267 -19 248 -
22/03 kl 01 251 -22 229 -
22/03 kl 02 207 -18 189 -
22/03 kl 03 147 -15 132 -
22/03 kl 04 87 -19 68 -
22/03 kl 05 41 -16 25 -
22/03 kl 06 22 -13 9 -
22/03 kl 07 32 -10 22 -
22/03 kl 08 69 -12 57 -
22/03 kl 09 128 -8 120 -
22/03 kl 10 195 1 196 -
22/03 kl 11 253 -7 246 -
22/03 kl 12 281 0 281 -
22/03 kl 13 272 5 277 -
22/03 kl 14 232 12 244 -
22/03 kl 15 171 12 183 -
22/03 kl 16 104 14 118 -
22/03 kl 17 46 22 68 -
22/03 kl 18 13 23 36 -
22/03 kl 19 9 16 25 -
22/03 kl 20 33 25 58 -
22/03 kl 21 82 26 108 -
22/03 kl 22 148 25 173 -
22/03 kl 23 213 26 239 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 283 281 313 287 248
Laveste vannstand -11 9 48 29 38
Avvik gult nivå -29 -31 1 -25 -64
Avvik orange nivå -44 -46 -14 -40 -79
Avvik rødt nivå -62 -64 -32 -58 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm