Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 256 25 281 -
23/03 kl 01 264 30 294 -
23/03 kl 02 238 23 261 -
23/03 kl 03 188 24 212 -
23/03 kl 04 127 29 156 -
23/03 kl 05 69 21 90 -
23/03 kl 06 32 21 53 -
23/03 kl 07 23 25 48 -
23/03 kl 08 41 26 67 -
23/03 kl 09 84 27 111 -
23/03 kl 10 146 32 178 -
23/03 kl 11 211 36 247 -
23/03 kl 12 260 40 300 -
23/03 kl 13 277 36 313 -
23/03 kl 14 259 43 302 -
23/03 kl 15 213 47 260 -
23/03 kl 16 151 45 196 -
23/03 kl 17 89 49 138 -
23/03 kl 18 41 50 91 -
23/03 kl 19 18 47 65 -
23/03 kl 20 23 45 68 -
23/03 kl 21 53 43 96 -
23/03 kl 22 105 42 147 -
23/03 kl 23 168 35 203 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 283 281 313 287 248
Laveste vannstand -11 9 48 29 38
Avvik gult nivå -29 -31 1 -25 -64
Avvik orange nivå -44 -46 -14 -40 -79
Avvik rødt nivå -62 -64 -32 -58 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm