Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 225 36 261 -
24/03 kl 01 255 32 287 -
24/03 kl 02 252 28 280 -
24/03 kl 03 218 26 244 -
24/03 kl 04 165 23 188 -
24/03 kl 05 107 23 130 -
24/03 kl 06 59 16 75 -
24/03 kl 07 33 12 45 -
24/03 kl 08 33 12 45 -
24/03 kl 09 57 9 66 -
24/03 kl 10 102 6 108 -
24/03 kl 11 160 6 166 -
24/03 kl 12 219 5 224 -
24/03 kl 13 257 1 258 -
24/03 kl 14 263 2 265 -
24/03 kl 15 238 -1 237 -
24/03 kl 16 190 0 190 -
24/03 kl 17 134 0 134 -
24/03 kl 18 80 -4 76 -
24/03 kl 19 45 -1 44 -
24/03 kl 20 33 -4 29 -
24/03 kl 21 44 -2 42 -
24/03 kl 22 77 1 78 -
24/03 kl 23 127 1 128 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 283 281 313 287 248
Laveste vannstand -11 9 48 29 38
Avvik gult nivå -29 -31 1 -25 -64
Avvik orange nivå -44 -46 -14 -40 -79
Avvik rødt nivå -62 -64 -32 -58 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm