Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 183 2 185 -
25/03 kl 01 228 1 229 -
25/03 kl 02 245 3 248 -
25/03 kl 03 232 2 234 -
25/03 kl 04 195 1 196 -
25/03 kl 05 145 4 149 -
25/03 kl 06 95 2 97 -
25/03 kl 07 58 2 60 -
25/03 kl 08 43 2 45 -
25/03 kl 09 49 1 50 -
25/03 kl 10 75 3 78 -
25/03 kl 11 118 0 118 -
25/03 kl 12 170 0 170 -
25/03 kl 13 217 -2 215 -
25/03 kl 14 243 -4 239 -
25/03 kl 15 241 -5 236 -
25/03 kl 16 213 -5 208 -
25/03 kl 17 168 -9 159 -
25/03 kl 18 121 -10 111 -
25/03 kl 19 80 -11 69 -
25/03 kl 20 57 -15 42 -
25/03 kl 21 53 -15 38 -
25/03 kl 22 68 -15 53 -
25/03 kl 23 101 -17 84 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 283 281 313 287 248
Laveste vannstand -11 9 48 29 38
Avvik gult nivå -29 -31 1 -25 -64
Avvik orange nivå -44 -46 -14 -40 -79
Avvik rødt nivå -62 -64 -32 -58 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm