Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 01 283 9 292 298
21/03 kl 02 297 10 307 310
21/03 kl 03 280 13 293 291
21/03 kl 04 236 9 245 247
21/03 kl 05 171 13 184 183
21/03 kl 06 104 9 113 116
21/03 kl 07 52 12 64 65
21/03 kl 08 31 11 42 48
21/03 kl 09 45 14 59 64
21/03 kl 10 91 14 105 109
21/03 kl 11 160 12 172 176
21/03 kl 12 232 14 246 248
21/03 kl 13 286 15 301 301
21/03 kl 14 309 14 323 323
21/03 kl 15 298 14 312 -
21/03 kl 16 256 15 271 -
21/03 kl 17 191 14 205 -
21/03 kl 18 117 13 130 -
21/03 kl 19 51 14 65 -
21/03 kl 20 13 14 27 -
21/03 kl 21 11 14 25 -
21/03 kl 22 45 10 55 -
21/03 kl 23 109 12 121 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 323 316 344 342 286
Laveste vannstand 25 17 59 43 57
Avvik gult nivå -17 -24 4 2 -54
Avvik orange nivå -33 -40 -12 -14 -70
Avvik rødt nivå -46 -53 -25 -27 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm