Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 186 5 191 -
22/03 kl 01 255 10 265 -
22/03 kl 02 295 3 298 -
22/03 kl 03 301 7 308 -
22/03 kl 04 276 2 278 -
22/03 kl 05 223 6 229 -
22/03 kl 06 154 2 156 -
22/03 kl 07 85 3 88 -
22/03 kl 08 39 2 41 -
22/03 kl 09 26 5 31 -
22/03 kl 10 50 4 54 -
22/03 kl 11 105 4 109 -
22/03 kl 12 179 4 183 -
22/03 kl 13 251 4 255 -
22/03 kl 14 298 5 303 -
22/03 kl 15 312 4 316 -
22/03 kl 16 292 5 297 -
22/03 kl 17 243 5 248 -
22/03 kl 18 173 9 182 -
22/03 kl 19 98 6 104 -
22/03 kl 20 37 10 47 -
22/03 kl 21 8 9 17 -
22/03 kl 22 16 11 27 -
22/03 kl 23 59 11 70 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 323 316 344 342 286
Laveste vannstand 25 17 59 43 57
Avvik gult nivå -17 -24 4 2 -54
Avvik orange nivå -33 -40 -12 -14 -70
Avvik rødt nivå -46 -53 -25 -27 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm