Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 129 11 140 -
23/03 kl 01 206 18 224 -
23/03 kl 02 268 12 280 -
23/03 kl 03 298 23 321 -
23/03 kl 04 295 17 312 -
23/03 kl 05 261 26 287 -
23/03 kl 06 203 22 225 -
23/03 kl 07 134 25 159 -
23/03 kl 08 71 25 96 -
23/03 kl 09 34 25 59 -
23/03 kl 10 32 29 61 -
23/03 kl 11 64 27 91 -
23/03 kl 12 125 32 157 -
23/03 kl 13 198 30 228 -
23/03 kl 14 263 36 299 -
23/03 kl 15 300 34 334 -
23/03 kl 16 304 40 344 -
23/03 kl 17 276 39 315 -
23/03 kl 18 223 43 266 -
23/03 kl 19 154 43 197 -
23/03 kl 20 84 47 131 -
23/03 kl 21 33 47 80 -
23/03 kl 22 16 51 67 -
23/03 kl 23 33 51 84 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 323 316 344 342 286
Laveste vannstand 25 17 59 43 57
Avvik gult nivå -17 -24 4 2 -54
Avvik orange nivå -33 -40 -12 -14 -70
Avvik rødt nivå -46 -53 -25 -27 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm