Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 82 51 133 -
24/03 kl 01 152 53 205 -
24/03 kl 02 222 51 273 -
24/03 kl 03 272 52 324 -
24/03 kl 04 291 51 342 -
24/03 kl 05 279 48 327 -
24/03 kl 06 240 46 286 -
24/03 kl 07 182 44 226 -
24/03 kl 08 117 45 162 -
24/03 kl 09 64 42 106 -
24/03 kl 10 39 40 79 -
24/03 kl 11 46 36 82 -
24/03 kl 12 84 33 117 -
24/03 kl 13 145 29 174 -
24/03 kl 14 212 29 241 -
24/03 kl 15 265 25 290 -
24/03 kl 16 291 21 312 -
24/03 kl 17 286 19 305 -
24/03 kl 18 254 18 272 -
24/03 kl 19 202 15 217 -
24/03 kl 20 138 12 150 -
24/03 kl 21 78 11 89 -
24/03 kl 22 40 11 51 -
24/03 kl 23 34 9 43 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 323 316 344 342 286
Laveste vannstand 25 17 59 43 57
Avvik gult nivå -17 -24 4 2 -54
Avvik orange nivå -33 -40 -12 -14 -70
Avvik rødt nivå -46 -53 -25 -27 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm