Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 58 9 67 -
25/03 kl 01 108 7 115 -
25/03 kl 02 172 9 181 -
25/03 kl 03 231 7 238 -
25/03 kl 04 268 7 275 -
25/03 kl 05 276 8 284 -
25/03 kl 06 257 6 263 -
25/03 kl 07 217 4 221 -
25/03 kl 08 164 4 168 -
25/03 kl 09 107 5 112 -
25/03 kl 10 67 6 73 -
25/03 kl 11 52 5 57 -
25/03 kl 12 66 6 72 -
25/03 kl 13 105 8 113 -
25/03 kl 14 162 8 170 -
25/03 kl 15 218 11 229 -
25/03 kl 16 258 14 272 -
25/03 kl 17 273 13 286 -
25/03 kl 18 262 16 278 -
25/03 kl 19 231 19 250 -
25/03 kl 20 182 21 203 -
25/03 kl 21 128 24 152 -
25/03 kl 22 82 22 104 -
25/03 kl 23 57 26 83 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 323 316 344 342 286
Laveste vannstand 25 17 59 43 57
Avvik gult nivå -17 -24 4 2 -54
Avvik orange nivå -33 -40 -12 -14 -70
Avvik rødt nivå -46 -53 -25 -27 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm