Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 01 48 1 49 45
21/03 kl 02 52 3 55 50
21/03 kl 03 56 6 62 55
21/03 kl 04 59 7 66 61
21/03 kl 05 58 8 66 62
21/03 kl 06 51 6 57 55
21/03 kl 07 42 4 46 46
21/03 kl 08 33 1 34 38
21/03 kl 09 27 -2 25 32
21/03 kl 10 23 -3 20 27
21/03 kl 11 26 -4 22 28
21/03 kl 12 33 -5 28 33
21/03 kl 13 41 -5 36 41
21/03 kl 14 47 -6 41 45
21/03 kl 15 50 -7 43 -
21/03 kl 16 55 -9 46 -
21/03 kl 17 58 -10 48 -
21/03 kl 18 54 -12 42 -
21/03 kl 19 47 -14 33 -
21/03 kl 20 39 -14 25 -
21/03 kl 21 32 -14 18 -
21/03 kl 22 27 -13 14 -
21/03 kl 23 28 -12 16 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 66 41 92 64 58
Laveste vannstand 14 6 32 22 23
Avvik gult nivå -74 -99 -48 -76 -82
Avvik orange nivå -93 -118 -67 -95 -101
Avvik rødt nivå -110 -135 -84 -112 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm